หลักการทำงานที่ดีสำหรับเด็กจบใหม่

เมื่อจบการศึกษา คุณจะได้รับฐานะเป็นบัณฑิต  แต่นั่นไม่ใช่ที่สุดของชีวิต ในทางตรงข้ามการเป็นบัณฑิต คือสัญญาณบอกว่าคุณกำลังจะเข้าสู่สนามชีวิตจริง ที่การทำงานนั้นต้องได้รับการประเมินโดยนายจ้าง ไม่ใช่เพียงการทำงานส่งอาจารย์   การเปลี่ยนแปลงจากการเป็นพี่ใหญ่ของรุ่นน้อง ไปสู่การเป็นน้องเล็กในองค์กรของให้เด็กจบใหม่ทุกคนต้องปรับตัวให้เข้ากับงานที่ทำ และ คนที่ทำงานร่วมกันทั้งในองค์กร และนอกองค์กร ดังนั้นจึงควรศึกษาหลักการทำงานที่ดีเพื่อที่จะได้นำมาพัฒนาตัวเอง หากคุณอยากเป็นเด็กจบใหม่ที่ทำงานได้ดีเราเอาหลักการทำงานที่ดีสำหรับเด็กจบใหม่ มาฝากกันหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่น้อย

หลักการทำงานที่ดีสำหรับเด็กจบใหม่

  1. มีทัศนคติในการทำงานที่ดี รักการเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจงาน มีความมานะที่จะแสวงหาความรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากงานที่ได้รับมอบหมาย   ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาทักษะความสามารถของตนเองให้เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะสามารถดูแลรับผิดชอบงานได้มากขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป
  2. แสดงความรับผิด และ รับชอบ การพิสูจน์ว่าคุณเป็นผู้ใหญ่มากพอคือการมีความรับผิดชอบ อย่ารับแต่ชอบอย่างเดียว   การทำงานที่ผิดพลาดของคุณอาจส่งผลกระทบถึงงานของคนอื่นจึงควรที่จะมีสติกับงานที่ทำ และทำให้ตรงตามกรอบเวลา พยายามให้มีข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด
  3. เคารพกติกาที่ชอบธรรม เช่น กฎระเบียบของบริษัท หรือเงื่อนไขการทำงาน อย่าไปทำงานสาย เข้างานให้ตรงเวลา ส่งงานให้ทันตามกำหนดที่ได้รับมอบหมาย เข้าประชุมให้ตรงเวลา เตรียมการประชุมให้พร้อม
  4. บริหารจัดการชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวให้ดี การทำงานอย่างจริงจังเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่ใช่ว่าการเป็นเด็กใหม่ต้องทุ่มเทให้งานจนเบียดบังเวลาในชีวิตของคุณมากไป การอาสาแสดงน้ำใจช่วยเหลือทำงานเกินเวลาเกิดขึ้นได้แต่ไม่ใช่ทุกวัน
  5. สร้างมิตรภาพที่ดีในที่ทำงาน การทำงานย่อมมีคนที่เราชอบและไม่ชอบ แต่ไม่จำเป็นต้องสร้างศัตรู และควรมองเรื่องงานให้แยกจากเรื่องส่วนตัว
  6. ถ้าอยากให้ชีวิตการทำงานสดใสควรเริ่มต้นวางแผนชีวิตตั้งแต่ทำงานใหม่ๆ เช่น การรู้จักเก็บออม อย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยจนแทบไม่เหลือเก็บ อย่าเริ่มก่อหนี้ ควรเก็บเงินจากรายได้มาเก็บออมสัก 10% – 20%  การวางแผนอนาคต 2-5 ปีข้างหน้าว่าจะพัฒนาตนเองอย่างไร
  7. เติมความรู้ให้ตัวเองอยู่เสมอ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่เราทำอยู่ ซึ่งสามารถสอบถามพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน รุ่นพี่ หรือเจ้านาย  รวมทั้งการนำตัวเองเข้าไปเรียนรู้จากการอาสาทำงานที่อยากรู้ หรือศึกษาจากสื่อออนไลน์ที่เชื่อถือได้

สุดท้ายจงอดทนและไม่ย่อท้อ เมื่อมาเจอปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ไม่มีใครทำงานแล้วไม่เจอ ปัญหาแต่ทุกปัญหาทำให้คุณได้ฝึกการคิดแก้ปัญหา และสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเอง หากมีปัญหาจงหาทางออกและต้องอดทน พยายามทำงานให้สำเร็จ